Bratislava

Slovensko

      Česká republika 

Masarykova Univerzita 

      Lekárska fakulta

         (2012 - 2015) 

   Institut klinické a  

     experimentální

    medicíny (2014) 

           

 Masarykov 

Onkologický ústav

 Bakalárska práca

    Kodaňská univerzita

        Vedecká fakulta

           (2015 - 2017)

       Kodaň

      Dánsko

Nutričná terapeutka

 Bakalársky titul 

Ústav vedy o výžive

   Diplomová práca

  Kandidátka vied

 vo výžive človeka

        MSc. titul 

  Ústav vedy o výžive 

        a potravinách

 Vedecká pracovníčka

 Biomedicínske centrum

Slovenská akadémia vied

           PhD štúdium

Národný onkologický ústav

Nutričná terapeutka

Založenie Nutričnej poradne NellaVita

  Klinika Rehabilica 

Nutričná terapeutka

 Bratislava

 Slovensko

Autorské práva © Nellavita 2020

Všetky práva vyhradené

Mlynské Nivy 54, 821 09 Bratislava

petronela.paulova@gmail.com

+ 421 904 180 084

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Obchodné podmienky