top of page

Špecifiká vo výžive onkologických pacientov

Aktualizováno: 29. 1. 2020

Minulý rok som pre odborný časopis Nutrition News, napísala článok pre časopis pre odborníkov v zdravotníctve o Výžive onkologických pacientov. Pokiaľ by Vás zaujímali odpublikované informácie o špecifickách vo výžive u pacientov, článok si môžete prečítať tu:

https://57d6df0e-3d3d-44c0-91ac-bdae1f16d92c.filesusr.com/ugd/11136b_1c8ec0fb543c4a37af24a9e7258faa99.pdf


Vysokošpecifické zameranie sa na výživu v onkológii vyplýva zo vzťahu medzi samotným ochorením a zvýšenými nárokmi na príjem energie a živín spolu so špecifickými nutričnými potrebami onkologického pacienta. Samotná protinádorová terapia so širokým spektrom nežiaducich účinkov výrazne vplýva na nutričný stav pacienta. Nádorové ochorenie je často asociované s malnutríciou a nádorovou kachexiou, čo ďalej prispieva k zhoršeniu celkovej prognózy. Už na začiatkunutričnej intervencie u pacientov s rizikom rozvoja podyvýživy by sa malo dbať nielen na stanovenie potreby energie a hlavných živín, ale aj na vysokošpecifické zmeny v metabolizme spojené s nádorovým ochorením. Nemalo by sa zabúdať ani na stanovenie potreby mikronutrientov a na možnosť využitia niektorých špecifických živín s cieľom modulovať metabolizmus pacienta a zlepšiť celkovú prognózu ochorenia. Prehľadový článok prináša poznatky z oblasti niektorých špecifík vo výžive onkologických pacientov, medzi ktoré radíme zvýšenú potrebu príjmu bielkovín, zvýšenú utilizáciu exogénne prijatých tukov, reguláciu príjmu sacharidov z dôvodu zvýšeného rizika rozvoja inzulínovej rezistencie alebo význam využitia niektorých špecifických živín ako súčasť podpornej nutričnej terapie.


Autor: MSc. Petronela Forišek Paulová185 zobrazení0 komentářů
bottom of page