top of page

My journey... walk the extra mile, it's never crowded...

Aktualizováno: 21. 2. 2020

Všetky rozhodnutia v živote majú svoj hlbší význam a výber mojej profesie nebol výnimkou. Tesne pred maturitným ročníkom som riešila vážnu zdravotnú situáciu, ktorá navždy zmenila môj život a všetky ďalšie rozhodnutia, ktoré som v živote urobila. Počas tohto obdobia som si citeľne uvedomila dôležitosť a nevyhnutnosť výživy a stravovania v súvislosti s celkovým zdravím a prípadnými ochoreniami ktoré nás v živote môžu stretnúť a pri ktorých správne nastavenie stravovania môže radikálne ovplyvniť celkový zdravotný stav.


Aj keď som na základnej aj strednej škole pri otázke čím by som chcela v živote byť, odpovedala vždy veterinárka alebo fotografka a nikdy by ma nenapadlo odpovedať nutričná terapeutka...život ma nakoniec ku tejto netradičnej profesii priviedol. Bakalárske štúdium som absolvovala na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde som vyštudovala odbor Nutričný terapeut, radený medzi Špecializácie v zdravotníctve. Štúdium bolo náročnejšie než by sa na prvý pohľad mohlo zdať, keďže sme museli absolvovať mnoho lekárskych predmetov, až kým sme sa dostali ku klinickej výžive a predmetom súvisiacimi s výživou. Počas štúdia som mala možnosť absolvovať odborné praxe na rôznych oddeleniach v nemocniciach (gastro-enterológia, diabetológia, onkológia až po jednotku intenzívnej starostlivosti), oddeleniach klinickej výživy a tiež v nutričných ambulanciách. Z môjho pohľadu bolo štúdium Nutričnej terapie prínosné najmä z hľadiska priameho kontaktu s pacientami a multidisciplinárnym tímom lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Počas štúdia som absolvovala letné praxe v Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe, v Nemocnici Bohunice a tiež v Masarykovom onkologickom ústave v Brne.


Po bakalárskych štátniciach a obhájení bakalárskej práce o „Nutričných špecifikách onkologických pacientov“ som absolvovala príjmačky na magisterský stupeň aj na Masarykovej univerzite, kde by som v podstate pokračovala na ďalší stupeň štúdia. Zároveň som bola prijatá aj na magisterský stupeň na Karlovu univerzitu v Prahe v odbore Nutričný špecialista. Mala som však ešte jednu vytúženú vysokú školu, kam som sa snažila dostať a keď si spätne rekapitulujem posledný pol rok pred štátnicami a uvedomím si, čo všetko som musela spraviť pre to, aby mi v obálke prišlo prijatie na Vedeckú fakultu Kodaňskej univerzity, stále neverím že som bola schopná toľko príprave obetovať. Okrem doplnenia si predmetov v 3 rozdielnych predmetov (fyziológia s medikmi, biochémia s biochemikmi a štatistika s doktorandmi fyzioterapeutmi) na 3 rozdielnych fakultách, ktoré som absolvovala počas učenia sa na štátnice som musela zvládnuť aj odborný anglický test TOEFL (kto ho absolvoval vie, že to nie je žiadna sranda test...) na úroveň C2. Nehovoriac o anglickom preklade všetkých sylabov ku všetkým absolvovaným predmetom. To boli však len podmienky, ktoré som musela splniť, aby ma vôbec zaradili medzi potenciálnych uchádzačov o magisterské štúdium. Náročnosť prípravy na štúdium som si uvedomila asi až vtedy, keď ma kontaktovalo cez 20 bakalárskych študentov nutričnej terapie z Brna a Prahy so záujmom o štúdium v Dánsku. Keď som však už 15-mu odpisovala aké podmienky musí splniť aby bol vôbec zaradený medzi uchádzačov, vedela som, aká bude nasledovať odpoveď „to nemyslíš vážně, vždyť to je masakr...proč by jsi to všechno proboha dělala, když se dá výživa studovat i u nás?...“


Túžba vycestovať, naučiť sa niečo nové a študovať v angličtine bola zrejme silnejšia než ja sama a nakoniec som sa pred rozbalenými troma obálkami o prijatí na vysoké školy, rozhodla zbaliť kufre a pokračovať v štúdiu v Kodani vo vedeckom odbore Výživa človeka. Štúdium bolo náročné, odborná angličtina bola nevyhnutnosť a vedecký smer ktorý bol pre mňa ešte vtedy veľkou neznámou bol tvrdý oriešok, ktorý som musela prekusnúť a zvládnuť. V podstate tak ako zatiaľ všetko, čo ma v živote stretlo... Počas štúdia ma najviac oslovil výskum vplyvu výživy na črevný mikrobióm, ktorému sa venujem v rámci doktorandského štúdia dodnes. Počas druhého roka magisterského štúdia som sa ocitla v laboratóriu s protokolom a pipetkou v ruke, v bielom plášti (ale tentokrát nie v tom nemocničnom ako na praxi) a všetci očakávali, že presne viem čo mám robiť. Opak bol však pravdou, keďže som dovtedy maximálne naočkovala bakťošky z kľučky alebo mobilu na Petriho misku počas predmetu Mikrobiológie v Brne... V Dánsku bol ale každý nesmierne ústretový a protokol so mnou prvýkrát prešiel. Potom som sa však už rýchlo chytila, keďže práca v laboratóriu bola pre mňa jedna veľká hra pre dospelých, kedy musíte niečo pridať a odobrať a premiešať a v podstate pracujete so vzorkami a milión malými nástrojmi. Stále si prácu v laboratóriu užívam, pociťujem akési príjemné napätie pri zodpovednej práci a zároveň ma nesmierne baví presnosť a opatrnosť, ktorá musí byť pri laboratórnych postupoch zachovaná.


Po absolvovaní štúdia v Dánsku som vedela, že sa chcem naďalej venovať výskumu a práci v laboratóriu, keďže ma skúmanie neznámeho nesmierne fascinuje a napĺňa. Zároveň som sa však chcela vrátiť ku práci s ľuďmi a pacientami a venovať sa výžive a pomáhať a radiť ľuďom pri rôznych ochoreniach alebo zdravotných ťažkostiach súvisiacimi s výživou. Ešte počas pobytu v Dánsku som dostala ponuku nástupu na PhD pozíciu na Ústave Experimentálnej endokrinológie v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied pod vedením obdivuhodných odborníkov. Keďže som dostala možnosť venovať sa výskumu črevného mikrobiómu, priniesť novú vedeckú metodiku ktorej som sa venovala počas štúdia v Kodani a zároveň sa venovať aj výžive pacientov a dobrovoľníkov v štúdiách, ponuku som prijala a od septembra 2018 nastúpila na doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia. Tak ako štúdium v zahraničí, rovnako aj návrat na Slovensko boli tie najlepšie rozhodnutia aké som mohla urobiť a som presvedčená, že pokiaľ vnímame a počúvame vlastnú intuíciu, dovedie nás presne tam, kde máme v danú chvíľu byť.


Onedlho po návrate na Slovensko som založila nutričnú poradňu NellaVita (Nella – vždy som si priala aby ma ľudia volali Nella a Vita – ako život či vitalita, ktorú nám správna výživa poskytuje). V nutričnej poradni sa snažím pristupovať ku klientom s citom ale zároveň s dávkou odbornosti, podľa toho aký problém v rámci stravovania potrebujeme riešiť. Práca s ľuďmi a riešenie ich príbehov je v mnohom neuveriteľne krásna a napĺňajúca a v mnohom častokrát náročná, keďže ma vyhľadávajú klienti so skôr ťažšími zdravotnými ťažkosťami a diagnózami. Práca ma nesmierne napĺňa, aj keď si niekedy príliš pripúšťam všetky príbehy, ktoré si z poradne beriem v sebe domov. A tak je to v poriadku, preto som poradňu založila, aby si ma našli ľudia, ktorí potrebujú pomôcť a pomoc nevedia nájsť inde, keďže im zatiaľ zdravotníctvo starostlivosť v tejto oblasti neposkytuje.


Avšak, mojim najväčším snom od začiatku štúdia bolo založiť nutričnú poradňu pre onkologických pacientov v Národnom onkologickom ústave. Bol to sen môjho 17 ročného ja, a som nesmierne vďačná, že môžem povedať, že sa mi to po rokoch podarilo. Podarilo sa mi presvedčiť onkológov, vedenie ústavu a najmä samotných pacientov, že výživa a ich nutričný stav je neoddeliteľnou súčasťou liečby a najmä vyliečenia sa z ochorenia. Keď máte sny, ciele alebo túžby pre ktoré žijete a viete, že sú vašim poslaním, urobte všetko pre to aby ste ich zrealizovali. Nečakajte, že sa to stane hneď, ani zajtra, ani o rok. Ale pokiaľ vytrváte, raz sa vám to podarí, pokiaľ je to vaša cesta. Nutričná poradňa v Národnom onkologickom ústave vznikne od marca 2020 a ja budem mať tú česť byť prvou nutričnou terapeutkou na Slovensku, ktorej sa vôbec podarí byť zamestnaná v slovenskom zdravotníctve. Áno podarí, lebo u nás bohužiaľ odborníci na výživu v zdravotníctve nie sú. A pokiaľ sa nebudeme snažiť niečo krôčik po krôčiku zmeniť, ani nebudú. Začnime preto každý od seba a snažme sa urobiť niečo dobré pre tento svet a ľudí okolo nás. Na prácu sa neuveriteľne teším aj keď viem, že to nebude ľahká cesta...Budem sa však snažiť pristupovať ku práci s čo najväčšou odbornosťou a snahou akej budem schopná.


Na záver, ak by ste sa v mojom príbehu, ktorý som v podstate začala písať ako rozhovor pre časopis (zrejme by bol trošku pridlhý) stratili, tak by som len chcela objasniť, že sa naďalej venujem doktorandskému štúdiu, kde skúmam vplyv výživy a pohybovej aktivity na kompozíciu črevných baktérií a na kogníciu a metabolické parametre u seniorov a vyliečených onkologických pacientov. Popri štúdiu sa venujem klientom v mojej nutričnej poradni NellaVita každý štvrtok a od marca budem každý piatok pôsobiť v nutričnej poradni v Národnom onkologickom ústave. Len tak pre zhrnutie, ak by ste sa v mojich rôznych pracovných náplniach niekto strácal :)


Pekný večer, vaša PetroNella
387 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page